AMINTIRI DIN ROMÂNIA SOCIALISTĂ / Dr. Gheorghe Rafael-Ştefănescu

 
Prefaţă

Capitolul 1. Primele amintiri

Capitolul 2. „Jaful

Capitolul 3. „Înflorirea

Capitolul 4. Decăderea

Capitolul 5. Falimentul

Încheiere

Cuprins

 

Despre Autor (biografie)

Note de lectura - recenzie H. Hauptmann, Virtual Arad


Scrie-mi!


Cumpără cartea:

E-book:

Google Nook Sony Reader

B&N IB

Ediţia cartonată $17: Lulu   


Alte linkuri (video):

"Comunism pe burta goală" (Realitatea TV)
(22 clipuri)

"Amintiri din Epoca de Aur":
I. Tovarăşi, frumoasă e viaţa!
 1   2   3

II. Dragoste în timpul liber
 1   2

"Lumea pierduta a comunismului" (BBC):
1. Germania de Est
2. Cehoslovacia

3. ROMANIA

"Condamnaţi la fericire" - Experimentul comunist in România
1   2


Google Books
Scribd Wikisource Libris.ro

Capitolul 1. Primele amintiri

Motto- Pentru a privi spre viitor, trebuie să cunoaştem trecutul.

Prefaţă

|

 

Au trecut decenii de gestaţie până când m-am hotărît să-mi aştern pe hârtie amintirile şi gândurile. De remarcat că, deşi am fost prigonit de către regimul comunist, am fost totuşi adeptul regimului de-a-lungul a multor ani, indus fiind în eroare de "dezvoltarea economiei", reformele sociale, influenţa propagandei ideologice, lipsa de acces la surse de informaţie străine, lipsa perspectivei istorice şi naivitatea tinereţii.

Astazi, nedreptăţile ce mi s-au făcut şi greutăţile prin care am trecut personal, mi se par neînsemnate faţă de anvergura catastrofei naţionale.

Ceea ce m-a preocupat în mod special în ultimele decenii, a fost înţelegerea mecanismelor care au dus la această catastrofă.

Vreau să precizez că, deşi sunt multe aspecte autobiografice, nu este vorba de o autobiografie completă. Am prezentat doar aspectele istorice, economice, sociale şi relaţiile dintre oameni, oglindite prin ochii unui individ, cu "origine nesănătoasă", destul de naiv, care a avut "norocul" sa trăiască 35 de ani sub regimul comunist, în variate medii sociale.
Comentariile (cu caractere italice) cu care se încheie fiecare capitol, reprezintă datele istorice din literatură şi opinia mea actuală.

"Criza generală a economiei ţărilor comuniste", a durat o lungă perioadă istorică, manifestându-se, în final, prin pierderea competiţiei cu economiile capitaliste şi prăbuşirea acestor regimuri.

Scopul prezentei scrieri este prezentarea evoluţiei în etape (sau faze) istorice a fenomenelor economico-sociale sub regimul comunist din România, în mersul lor spre faliment.


De-a-lungul anilor, am ajuns în mod treptat la concluzia ca aceste fenomene au evoluat în patru etape:

 1. „Jaful”

Etapa a avut 3 caracteristici:

 1. Trecerea întregii bogăţii a ţării în mâna statului: naţionalizarea, reformele monetare, deposedarea de valută şi metale preţioase a populaţiei, cooperativizarea meseriaşilor, colectivizarea ţăranilor.

 2. Prigoana – împotriva membrilor partidelor de opoziţie, a “exploatatorilor”, a foştilor intelectuali, a ţăranilor care se opun colectivizării, a celor suspectaţi că posedă aur sau valută, sau a oricui era suspectat că se opune regimului.

 3. Importante reforme sociale ca: învăţământul şi asistenţa medicală gratuite, asigurarea dreptului la muncă şi pensia de vârstă, lichidarea analfabetismului.

 1. „Înflorirea”

A durat aproximativ două decenii şi jumătate şi a dus la o impresionantă creştere a producţiei industriale. A avut loc o mai bună aprovizionare a populaţiei şi o anumită creştere a nivelului de trai. Din păcate, este vorba de o înflorire falsă, forţată:

 1. Resursele financiare investite nu proveneau din rentabilitatea economică ci, în ordine istorică, predominant din: trecerea bogăţiilor ţării în mâna statului, credite externe, iar - mai târziu - prin forţarea exportului peste limitele raţionale (ceea ce va produce mari suferinţe poporului).La acestea se adaugă acumulările de capital intern, prin menţinerea nivelului de trai scăzut (puterea de cumpărare a salariatului fiind printre cele mai mici dintre ţările comuniste europene).

 2. În noile intreprinderi, de la început s-a semănat "sămânţa pieirii", prin mecanisme monopoliste ineficiente, incompetenţă, hoţie, etc, care a dus, inexorabil, la criza sistemului.

 3. Durata lungă a perioadei de "înflorire" se explică prin faptul că procesele economice se desfăşoară de-a-lungul a multor ani. În condiţiile economiei de stat pierderile se pot acoperi timp de decenii.

Istoric şi politic, etapa "înfloririi" se poate împărţi în trei:

 1. Dominaţia sovietică

 2. "Liberalizarea" lui Gheorghiu-Dej

 3. Prima parte a guvernării lui Ceauşescu

Încercarea reglementării tuturor aspectelor vieţii cetăţeanului de către stat, a fost unul din dezideratele regimului comunist, pe toată perioada existenţei sale. Niciodată nu s-au respectat drepturile omului, dreptul la asociere, s-a falsificat istoria, s-a impus realismul socialist în literatură şi artă, materialele publicate în mijloacele de informaţie în masă erau cenzurate şi erau prigoniţi toţi care se opuneau sau erau suspectaţi că se opun regimului. Nepromovarea după criterii profesionale, lipsurile în aprovizionarea populaţiei şi în prestarea serviciilor, a dus la apariţia unei economii "subterane", la înflorirea corupţiei, a mitei, a hoţiei.

 1. Decăderea

Mecanisme economice asemănătoare au existat în toate ţările comuniste, care au dus în final la pierderea întrecerii economice cu ţările capitaliste şi prăbuşirea regimurilor respective (criza generală a comunismului).

În România, guvernarea lui Ceauşescu a constituit un factor agravant de prim rang, prin politica de centralizare excesivă a economiei, incompetenţă, gigantomanie, rigiditate în gândire, îngustime de vedere, neînţelegerea realităţilor economice.

În această perioadă, orbit de cultul personalităţii (care va lua apoi proporţii tragi-comice), învestit cu puteri absolute, înconjurat de “Dinastia Ceauşescu” şi de oameni incompetenţi sau care nu aveau curajul să i se opună, s-au luat o serie de hotărîri dezastruoase pentru economie. Spre mijlocul anilor 70, aceasta a început să capoteze.

Materiile prime autohtone nu mai ajungeau să aprovizioneze uriaşele complexe industriale, fiind necesar importul lor la preţuri ridicate. În schimb, mărfurile româneşti se exportau la preţuri scăzute. Desvoltarea industrială se baza pe angajarea de noi muncitori şi nu pe creşterea productivităţii muncii.

Timp de decenii, forţa de muncă industrială se recruta din sectorul rural, ducând la scăderea rezervelor de braţe de muncă disponibile de la ţară, unde au rămas în special femeile şi bătrânii. Pentru prima dată, "dezvoltarea industrială" a fost frânată de o lipsă marcantă a forţei de muncă. Muncitorimea şi ţărănimea era lipsită de motivaţie.

Ţara avea datorii externe, pentru care cu greu putea plăti dobânzile. Conducerea centralizată - incompetentă - şi aparatul birocratic greoi nu erau in stare să stăpânească o economie complexă şi diversificată.

Au fost şi o serie de factori defavorabili internationali şi naturali ca: ridicarea preţurilor materiilor prime, sistarea livrării petrolului din Iran din cauza războiului, cutremurul din 1977, anii de secetă. Au apărut tot mai des probleme de aprovizionare a populaţiei. Serviciile, care nu erau bune nici înainte, s-au înrăutăţit şi mai mult.

 1. Falimentul

A apărut, când statul n-a mai fost în stare să-şi achite nici măcar dobânzile datoriilor externe şi s-a luat hotărîrea dezastruoasă de reducere drastică a importului şi forţarea exportului. Aceasta a dus la accentuarea degradării utilajului industrial, şi aşa în mare parte învechit şi prost întreţinut.

Nivelul de trai s-a prăbuşit la nivelul ţărilor lumii a treia, ne mai putându-se asigura în mod satisfăcător, nici necesităţile de bază ale populaţiei: căldura, curentul electric, combustibilul, alimentele şi alte produse de larg consum, ceea ce a produs mari suferinţe poporului.

Prăbuşirea regimurilor comuniste (pe plan extern) şi nemulţumirea crescândă a populaţiei (pe plan intern) au fost factorii principali care au dus la răsturnarea regimului în decembrie 1989. Din păcate, dezastrul economic a României comuniste a fost total, lovind nu numai în toate sectoarele de bază ale economiei dar şi în mentalitatea oamenilor. Va fi necesară o apreciabilă perioadă istorică, pentru a recupera rămânerea în urmă faţă de ţările avansate.

Capitolul 1. Primele amintiri→

   Share 


amintiridinromania.com   © 2005-2011 Gheorge Rafael Stefanescu

Free Web Hosting